Suomen kuvataidejärjestöjen Liitto ry  (SKjL)


Suomen kuvataidejärjestöjen Liitto on yksi Suomen Taiteilijaseuran (STS)kuudesta liittojäsenestä.
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon kuuluu 2017 jäsenenä 53 rekisteröityä taiteilijaseuraa tai taideyhdistystä, jotka toimivat aktiivisesti sekä omalla alueellaan että laajemminkin kuvataiteilijoiden etujen ja kuvataiteen näkyvyyden parantamiseksi. 
Jäsenyhdistysten taiteilijat kuuluvat liittoon yhdistystensä kautta eli liitolla ei ole suoranaisia henkilöjäseniä. Liiton jäsenhdistysten koko vaihtelee 15 jäsentaiteilijan yhdistyksestä yli 700 taiteilijan yhdistykseen.

Liitto järjestää vuosittain vähintään kaksi tai kolme valtakunnallista näyttelyä eri puolilla Suomea. Vuosinäyttelyyn voi tarjota vapaasti töitä, joista jyryttäjä muodostaa näyttelyn.
Teemallinen kutsunäyttely liiton jäsenille järjestetään kerran vuodessa. Lisäksi liitto järjestää jäsenistölleen kahden vuoden välein, vuorovuosina, maakunnallisen SPIRAALI näyttelyn ja yhden jäsenen stipendinäyttelyn.
Liitto tukee myös jäsenjärjestöjensä näyttelytoimintaa pitämällä näyttelyitä yhdistysten gallerioissa ja jakamalla Aspa-stipendin.

Ajankohtaista tietoa saat seuraamalla skjl:n nettisivuja.Suomen Taiteilijaseura

Suomen Taiteilijaseura on 2.800 ammattikuvataiteilijan edunvalvoja.
Seura järjestää vuosittain nykytaiteen näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla.
Kotimaisista näyttelyistä tunnetuimmat ovat Taiteilijat- ja Nuoret -näyttelyt.
Suomen Taiteilijaseura tarjoaa jäsenliittojen jäsenille erilaisia palveluita, joiden tarkoituksena on antaa tukea taiteilijan ammatissa toimimiselle sekä edistää taiteilijan valmiuksia harjoittaa ammattiaan.