Ilmoittaisitteko ystävällisesti muuttuneet yhteystietonne 
(osoite, puhelin, GSM, sähköposti)
 jäsenrekisterin ylläpitäjälle:Leena Hulkkonen
Routakuja 1 B 17, 33960 Pirkkala
p. 040 550 2993
pty.jasenasiat@gmail.com
________________________________________________________

Jäseneksi hakeminen

Hakulomake löytyy osiosta Ota yhteyttä - Jäsenhakemus sekä linkki "tuolta hieman alempaa"

Taiteilijajäseneksi hakeminen

Taideyhdistyksen taiteilijajäseneksi voi päästä henkilö, joka on liittynyt yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja sen lisäksi

  • hankkinut taiteilijan ammattiin valmistavan koulutuksen

  • tai osallistunut viiteen paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen näyttelyyn, jotka on juryttänyt valtakunnalliseen taiteilijain ammattiliittoon kuuluva taiteilija.

Huom. katso säännöt, 5§ kohta 5.2.

Taiteilijajäsenyyttä haetaan hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, johon on liitettävä tarpeelliset todisteet osoittamaan jäsenyyskriteereiden täyttyminen. 

Voit täyttää myös jäsenhakemuslomakkeen ja ilmaista taiteilijajäsenyyshalukkuutesi "Vapaa sana" -osiossa.

Taiteilijajäsenyyden saavuttamisen toteaa yhdistyksen hallitus, minkä jälkeen jäsenestä tulee taitelijajäsen 25,00 €:n taiteilijajäsenmaksun maksettuaan.

Hallitus toimittaa taiteilijajäsenelle Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n jäsenkortin.

Lisäksi taiteilijajäsen saa kunniakirjan ja Pirkkalan Taideyhdistys ry:n historiajulkaisun Taiteen aikamatka 1976 - 2006.               

Tästä jäsenhakemuslomakkeelle


Taiteilijaesite ja CV yhdistyksen esittelykansioon.

Taideyhdistyksen jäsenten esittelykansio on aina esillä yhdistyksen järjestämissä näyttelyissä.
Jos haluat tietosi esittelykansioon, toimita itsestäsi ja teoksistasi paperiversiona
A4-kokoinen, enintään kaksipuoleinen, ansioluettelo/CV ja muu esitemateriali yhdistykselle.

Taiteilijaesite yhdistyksen kotisivuille

Jäsen voi saada halutessaan ja suostumuksellaan yhteystietonsa yhdistyksen kotisivuille. Esimerkiksi nimensä ja ohjauksen omille kotisivuilleen j/tai osoitteen Facebook-sivuilleen.

Tieto asiasta Yhteydenottolomakkeella.

Jukka Tuominen,  puheenjohtaja
Pereentie 43, 33950 Pirkkala
puh. 045 857 6567
jukkis.tuominen@gmail.com 

_______________________________________________________________________

 Jäsenluettelo

Tietoa jäsenluettelosta (nimi ja kotipaikka) yhdistyksen jäsen voi saada tiedustelemalla siitä jäsenrekisterin hoitajalta.

Jäsenrekisterin pidossa sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteriseloste