Toiminta

    Pirkkalan taideyhdistys järjestää taidenäyttelyitä ja muita taidetilaisuuksia voittoa tavoittelematta

järjestää esitelmä-, kritiikki- ja koulutustilaisuuksia

harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

järjestää jäsenilleen opinto-, tutustumis- ja kulttuuriretkiä tai -matkoja

vaikuttaa aloittein, lausunnoin ja neuvotteluin taiteita koskevaan päätöksentekoon

toimii yhteistyössä vastaavien yhdistysten sekä sekä muiden taide- ja kulttuuritahojen kanssa

 

Jäsen- ja tukimaksut

Vuotuinen jäsenmaksu 20 €

Uuden taiteilijajäsenen kertaluonteinen taiteilijajäsenmaksu 25 €

Kannatusjäsenmaksu 25 €

Vapaaehtoinen tukimaksu on myös määrältään vapaa, sen suuruutta ei ole määritelty.

--------------------------