(mobiililaitteella suosittelemme tietokoneversion käyttöä)

Pirkkalan Taideyhdistys ryKatse tulevaisuudessa, menneisyyttä unohtamatta.

Pirkkalan Taideyhdistys on paikallinen kuvataidevaikuttaja, mutta
yhdistystoiminta ulottuu laajasti myös kuntarajojen ulkopuolelle.
Yhdistyksen voima on aktiivinen jäsenistö,
yhdessä saamme aikaan enemmän!

Pirkkalan taideyhdistys ry järjestää taidenäyttelyitä ja
muita taidetilaisuuksia voittoa tavoittelematta.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ilmaisia näyttelytiloja, mahdollisuuksia näyttelyiden järjestämiseen. Yhteistyökumppaneille ja kuntalaisille näin taidetta mm. julkisiin tiloihin. 

Yhdistys pyrkii myös mahdollistamaan taiteilijoille työskentelytilaa.

Järjestää esitelmä-, kritiikki- ja koulutustilaisuuksia.

Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Järjestää jäsenilleen opinto-, tutustumis- ja kulttuuriretkiä
tai -matkoja.

Yhdistys vaikuttaa aloittein, lausunnoin ja neuvotteluin
taiteita koskevaan päätöksentekoon, toimii yhteistyössä
vastaavien yhdistysten sekä muiden taide- ja kulttuuritahojen kanssa.

 Jäsen- ja tukimaksut

Vuotuinen jäsenmaksu 27 €
Uuden taiteilijajäsenen kertaluonteinen taiteilijajäsenmaksu 25 €
Vapaaehtoinen tukimaksu on määrältään vapaa.