Pirkkalan taideyhdistys järjestää taidenäyttelyitä ja muita taidetilaisuuksia
voittoa tavoittelematta.

               - Järjestää esitelmä-, kritiikki- ja koulutustilaisuuksia.
               - Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää jäsenilleen opinto-, tutustumis- sekä    
                   kulttuuriretkiä tai -matkoja.
               - Vaikuttaa aloittein, lausunnoin ja neuvotteluin taiteita koskevaan päätöksentekoon.
               - Toimii yhteistyössä vastaavien yhdistysten sekä muiden taide- ja kulttuuritahojen kanssa.

-------------------------------------------------------------------------------
webhelmikuu2017PTYJULISTEVUOSINAYTTELY2.jpg

_________________________________________________________________________
ptyjasenlehti2017web-1.jpg
_________________________________________________________________________
ptyjasenlehti2017web-2.jpg

____________________________________________________________________
ptyjasenlehti2017web-3.jpg
___________________________________________________________________
ptyjasenlehti2017web-4.jpg
___________________________________________________________________
ptyjasenlehti2016web22.jpg
ptyjasenlehti2016web32.jpg
ptyjasenlehti2016web4.jpg
--------------------------------------------------------------------

                                 Pirkkalan Taideyhdistys r.y. 1976 – 2016 yhdistyksen puheenjohtajat

                                                         1976-1982 Harry Ahvenainen

                                                         3.5.1982 Anja Sokka

                                                         1983 Asko Vuori

                                                         1984 Kristiina Korpi

                                                         1985 Marjatta Kangassalo

                                                         1986 Kristiina Korpi

                                                         1987 Ritva Tainio

                                                         1988 Taija Valkamo

                                                         1989-1993 Ritva Tainio

                                                         1994-1996 Raimo Haverinen

                                                         1997-1998 Sirkku Saltbacka

                                                         1999-2002 Raimo Haverinen

                                                          2003 Seija Eskelinen

                                                          2004 Seija Eskelinen erosi johtokunnasta 2004

                                                          2004 -2005 Pirjo Teljo

                                                          2006-2008 Kalevi Sinisalo

                                                          2009-2011 Marja-Liisa Hietalahti

                                                          2012-2014 Tuija Virta

                                                          2015-2016 Lea Toimela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taideyhdistyksen taipaleelta

Pirkkala 7.tammikuuta 2016

Taijan muistelo

Pirkkalan taideyhdistyksen perustamiseen johtivat monet syyt. Innokkaat kuvataiteen harrastajat vetosivat kuntaan ja kansalaisopistoon, että järjestettäisiin keskustelutilaisuus Pirkkalan taiteilijoille ja taiteenharrastajille. Pienen kunnan kehittämisessä ja virkeyttämisessä tarvittaisiin yhteistoimia!

Tilaisuus järjestettiin joulukuun lopulla 1975 ja keskustelu lainehti. Haluttiin ottaa mukaan kaikki taiteen lajit. Yksimielisyys löytyi, perustetaan taideyhdistys. Perustava kokous oli 2. helmikuuta 1976. Kokouksessa oli 16 jäsentä ja yhdistyksen nimeksi hyväksyttiin Pirkkalan Taideyhdistys ry. Puheenjohtajaksi valittiin Harry Ahvenainen ja johtokunnan muiksi jäseniksi Raili Kauppinen, Kristiina Korpi, Arto Rissanen, Marjatta Saari, Anja Sokka ja Taija Valkamo.

Minut johtokunta valitsi sitten sihteeriksi ja en oikein vielä silloin vielä tiennyt, miten moninaisia asioita tulisin hoitelemaan. Yhdistys oli päättänyt toimia itsenäisesti, mutta tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Puheenjohtajan kanssa kävimme tapaamassa kunnanjohtajaa ja kerroimme, että yhdistyksen tarkoituksena on saada taide kaikille läheiseksi asiaksi. ”Siinä teille kyllä työtä riittää”, oli hänen kommenttinsa. Ei se meitä lannistanut, mutta olihan tavoitteemme aika kova.

70-lukua

Näyttelytiloja ei ollut ja ehdotimme sellaista menettelyä, että saisimme ensimmäisen kutsunäyttelymme ”Raili, Kristiina ja Jouko” 1976 järjestää Pirkkalan kunnanvaltuuston istuntosalissa (nykyinen kunnanhallituksen sali). Tila piti kuitenkin tyhjentää ja sitten taas sisustaa uudelleen. Saimme luvan, ja kunnanjohtaja antoi työhuoneensakin varastoksi näyttelyn ajaksi, kuten myös viikonlopuiksi ensimmäisen ja toisen vuosinäyttelyn ajaksi. Talkootyötä tarvittiin, mutta se kannatti.

Kolmas vuosinäyttely 1979 vietiin Tampereelle, STS-pankin näyttelytilaan ja sitten se tuotiin Pirkkalaan uuteen kunnantalon alasaliin. Olin juryttäjän sihteerinä Tampereella ja hän vaati kierrospöytäkirjat siitä, mitkä työt milläkin kierroksella putosivat! Kirjoitin kynä kuumana ja omat työni vedin heti pois, kun tyhmyydessäni olin niitä tarjonnut, mutta opin. Hienoa oli kuitenkin se, että Pirkkalassakin oli nyt näyttelytila, mihin siirsimme näyttelyn Tampereelta.

Ensimmäisille vuosille antoi oman taidehistoriallisen elementtinsä se, että tapasimme arvostetut Pirkkalaan liittyvät taiteilijat Lennu Juvelan, Allan Salon ja Armas Raunion henkilökohtaisesti. Lennu Juvela antoi yhdistykselle järjestettäväksi näyttelyn 90-vuotispäivänsä kynnyksellä 1976 ja vieraili näyttelyssään valtuuston istuntosalissa tavaten pirkkalalaisia. Yhdistyksen Allan Salo -ilta oli 1978. ” Taiteilijan tulee olla ennen kaikkea rehellinen” jäi hänen viestikseen. Armas Raunio oli perustavassa kokouksessa läsnä ja useasti muutenkin toiminnassa mukana. Taiteilijat valittiin yhdistyksen ensimmäisiksi kunniajäseniksi 1977.

Konsertit nuorille 1976 ja 1977

Näyttelyiden lisäksi päätettiin suunnata toimintaa myös nuorisolle. Pirkkalassa oli nuorten bändejä, joille järjestettiin mahdollisuus kahteen konserttiin Keskuskoulun juhlasalissa 1976 juontajana Veltto Virtanen ja bändit Ruustukki, Elegia ja Buzzling Empire, pääsymaksu 3 markkaa. Seuraavana vuonna vielä konsertti, minkä aluksi läänintaiteilija Jarmo Sermilä kertoi näyttein elektroakustisesta musiikista. Puheenjohtaja Harry Ahvenainen tervehti nuoria:” Maailma on teidän ja sen mukana melu ja musiikki.” Jokaisessa konsertissa oli 300-400 osallistujaa. Nuorista bändiläisistä Pentti Hietanen on tunnettu oopperalaulajana ja Juha Nättilä konsertoinut myös pianomusiikin säveltäjänä.

Toimintaa lapsille 1978

Lapsille ja nuorille järjestettiin valokuvakilpailu, missä korostettiin omaperäisyyttä ja idearikkautta. Aiheeksi annettiin ”Mikä parasta Pirkkalassa - mikä huonoa ”. Nuorin palkittu oli nimennyt kuvaparinsa näin: ”On hyvä, että on Pirkkala, mutta huonoa, kun aina sataa.” Luova lapsi -lasten maalaustapahtuma Kyöstin kerhotalossa 1978 piti virkeänä koko johtokunnan. Vielä 1979 ja 1985 järjestettiin lapsille omat tilaisuudet kuvalliseen ilmaisuun.

Kesäkurssit 1977-1979

Ensimmäinen kesäkurssi Aniassa 1977 järjestettiin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Yhdistyksen osuutena olivat käytännön järjestelyt, mistä vastasin yhdistyksen sihteerinä. Opettajana oli taidemaalari Oiva Meriläinen sekä lisäksi opettaja Hilkka Laurila, joka keskittyi akvarellimaalauksen opettamiseen. Aurinko paistoi ja Pirkkalan Pelimannit soitti päätösnäyttelyssä pihamaalla. ”Opettaja on antanut oppilaiden vapaasti toteuttaa itseään.” kehuttiin.

Seuraavana kesänä 1978 kurssi muodostui maanantaisista maalausilloista Aniassa ja Savilahden talon maisemissa. Kolmas maalauskurssi 1979 oli Ylöjärvellä Näsirinteen opistossa, missä myös asuttiin koko viikko. Opettajana Oiva Meriläinen.

Esitelmät 1976-1979

Vielä 70-lukua! Vuosina 1976 – 1979 järjestettiin viisi esitelmäiltaa vuodessa eli yhteensä kaksikymmentä esitelmää.

Toiminnan ensimmäisiä vuosia voisi kuvata hengästyttäviksi. Perustajajoukko oli innostunutta ja koki yhteenkuuluvuutta ja moni toivoi saavansa intoa omaan taiteelliseen työskentelyynsä.

Tulevaisuus näytti kyllä, että yhdistystyö vei monen ihmisen vapaa-ajan tarkkaan. Ajatus oman ajan uhraamisesta taiteen ja taiteilijoiden hyväksi oli kaunis, omaa etua ajamaton, mutta harkittavaksi tuli vähitellen toiminnan keskittäminen kuvataiteiden alueelle.

80-luku

Taidekoulutus

80-lukua hallitsi taidekoulutuksen mahdollisuuksien järjestäminen. Yhdistyksen johtokunnankokouksessa 12. syyskuuta 1979 päätettiin perustaa Pirkkalan Taideyhdistyksen Taidekoulu. Puheenjohtajana oli edelleen Harry Ahvenainen. Opettajaksi palkattiin taidemaalari Oiva Meriläinen, joka oli tehnyt ehdotuksen taidekoulusta ja laatinut sille opetussuunnitelman. Opetustila saatiin Anian koulusta ja jo etukäteen ilmoittautuneet 11 opiskelijaa aloitti taidekoulun. Yhdistyksen jäsenet kotijoukkoineen tekivät paljon talkootyötä.

Seuraavan vuoden päättyessä 1980 tehtiin päätös, että taidekoulusta tulee nelivuotinen, mikä tarkoitti myös sitä, että joka vuosi alkoi uusi ensimmäinen luokka ja 1982 opetusta oli siis neljänä päivänä viikossa. Ensimmäisinä alkaneiden triptyykit olivat päätösnäyttelyssä 1983. Silloin olin itse käynyt taidekoulua vuoden ja olimme juhlassa järjestämässä heille ohjelmaa. Anian koulun keväisten koivujen katveeseen syntyi kuva-arvoituksia taideteoksista, Botticellin tunnettu teoskin sai tulkintansa. Kevät kolmen sulottaren kanssa joutui vaan uusimaan esityksensä monta kertaa, kun ei millään arvattu!

Kun ryhmämme päätti taidekoulun1986 totesimme, että tämä koulu oli parasta, mitä meille oli tapahtunut, siis meille, yhteisöllisesti. ”Taide on sosiaalista toimintaa. Taide on ihmisten välinen asia. ”sanoi Oiva.

Talouden tukemista

Yhdistyksellä oli melkoinen haaste kerätä koulutukseen rahaa, sillä yhdistys oli perustanut 1981 myös Lasten kuvataidekoulun, ensimmäisenä opettajanaan kuvataiteilija

Liisa Eskelä - Tuomisto. Koulu siirtyi kyllä sovitusti kahden vuoden kuluttua kunnan kulttuurilautakunnan hallintaan.

Rahaa jouduttiin kuitenkin keräämään Pirkkalan Taideyhdistyksen Taidekoulun menoihin arpajaisiin lahjoitettujen taideteosten avulla ja yhteisesti järjestetyillä karnevaaleilla. Ne tuottivat rahaa ja tutustuttivat jäsenet sekä taiteita kannattavat kulttuuri-ihmiset toisiinsa. Taidearpajaisten lahjoittajina olivat myös vanhimmat taiteilijat ja taidekoulun opettajat. Karnevaalit olivat teemallisia. Niiden vetäjiksi saatiin usein idearikkaat Paula Häyrinen ja Eero Rossi. Hauskaakin oli!

Kaikkiaan 80-luvulla järjestettiin karnevaalit kahdeksan kertaa! Taidekoulua tanssittiin eteenpäin paperiruusu rinnassa.

Pirkkalan Taideyhdistyksen Taidekoulusta Pirkkalan Taidekouluksi 1985

Taidekoulun asema alkoi olla merkittävä ja arvostettu, mutta yhdistys halusi, että taidekoulu voisi jatkaa toimintaansa vapaasti ilman pelkoa supistamisesta tai lakkauttamisesta ja alettiin neuvotella Pirkkalan kansalaisopiston kanssa taidekoulun siirtämisestä kansalaisopiston yhteyteen lukuvuoden 1985-1986 alusta. Alettiin käyttää nimeä Pirkkalan Taidekoulu. Sovittiin, että toiminta ja opetussuunnitelma säilyvät ennallaan.

Muuta 80-luvun toimintaa

Yhdistyksen toiminta jatkui vilkkaana: vuosinäyttelyt, seitsemän kesäkurssia ja monipuolisia esitelmätilaisuuksia ja aloitteita ,1983 aloite Kulttuurikeskus Pirkkalaan, myöhemmin myös aloite kunnan taideostojen arviointiryhmästä.

Vuonna 1986 vietettiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa ja näyttelyt olivat Pirkkalassa ja Tampereella.

Osallistuttiin valtakunnalliseen HARTAI 88 -näyttelyyn Turun taidemuseossa ja Pirkkalan Taidekoulun 10-vuotisnäyttely yhteistyössä Pirkkalassa ja Norjan Skissä 1989 yhdistyksestä osallistui myös joukkue Suomen ensimmäisiin ulkomaalauksen SM-kisoihin 1988 Lapinjärvellä. Pirkkalan vanhainkodin näyttelytoiminta aloitettiin 1988.

Vuodesta 1976 asti puheenjohtajana ollut Harry Ahvenainen jäi pois 1982. Hänen taiteentuntemuksensa ja visionsa olivat toimintansa aloittaneelle yhdistykselle merkitykselliset. Sen jälkeen 80-luvun aktiivisina puheenjohtajina jatkoivat Anja Sokka 1982, Kristiina Korpi 1983 ja 1986, Marjatta Kangassalo 1985, Ritva Tainio 1987 ja 1989 ja Taija Valkamo 1988.

Vuoden 89-toimintakertomuksessa Ritva Tainio kiteyttää Pirkkalan Taideyhdistyksen toiminnan tilannetta: ” Pirkkalan kuvataidekulttuuri on tänään aivan toisenlainen kuin se oli yhdistyksen aloittaessa toimintaansa. Kuvataide-elämä on vilkasta ja tasokasta sekä näyttelytoiminta vakiintunutta. Pirkkalan Taidekoulun vaikutus tuntuu laajalti Pirkanmaalla.”

 90-luku

Ritva Tainio jatkoi puheenjohtajana 90-luvulla. Silloin tehtiin toimintasuunnitelma myös viisivuotiskaudelle 1990-1995. Siinä yhdistys painotti tehtäväänsä taide-elämän etujärjestönä, kuitenkin säilyttäen luonteensa kannatusyhdistyksenä. Toimintavuodesta haluttiin tehtävän uutta etsivää. Yhdistys teki aloitteita, muun muassa kunnan taideostojen arviointiryhmästä. Näyttelytoimintaa haluttiin muutettavan teemanäyttelyin, vakiintunutta pienimuotoista näyttelytoimintaa pidettävän yllä ja kannustettiin jäseniä osallistumaan alue- ja valtakunnallisiin näyttelyihin. Viisivuotissuunnitelmassa nousi ensi kerran esille mahdollinen pyrkiminen Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäseneksi.

Yhteisnäyttelyitä

Pirkkalan Taideyhdistykseltä oli Turun HARTAI -näyttelyssä 1988 menestymisen jälkeen tiedusteltu mahdollisuutta järjestää seuraava näyttely, mutta katsottiin, että siihen ei ollut mahdollisuutta. Sen sijaan yhdistys Ritva Tainion johdolla kutsui 1993 alueen taideyhdistyksiä yhteistyökokoukseen suunnittelemaan yhteisnäyttelyä.

Seuraavana vuonna 1994 puheenjohtaja Raimo Haverisen johdolla alueen 14 taideyhdistystä lähti mukaan suunnittelemaan jurytettavaa yhteisnäyttelyä, mikä toteutuikin kaksiosaisena. Kuvataide Finaali avattiin Ylöjärven Räikänsalissa, mistä se siirtyi Pirkkalaan ja siihen osallistui seitsemän yhdistystä.

Improvisoiden 20-vuotisnäyttely 1996

Pirkkalan Taideyhdistyksen oma näyttelytoiminta oli niin vilkasta, että ihan heti ei toista yhteisnäyttelyä alettu järjestää. Yhdistyksen 20-vuotisnäyttelyn, Improvisoiden, juryttäjänä toimi Osmo Rauhala, 1996. Näyttely oli liikkeellä helmikuusta huhtikuuhun, Pirkkalasta Haiharaan ja sieltä Lapinniemeen.

Yhteisnäyttelyitä

Kuvataidefinaali II järjestettiin1997 yhdistyksen puheenjohtaja Sirkku Saltbackan toimiessa järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. Näyttelyyn osallistui kahdeksan taideyhdistystä.

Näyttely oli ensin esillä Nokian Taidetalossa, sitten Ylöjärven Räikänsalissa ja lopuksi siirtyi Pirkkalan alasaliin Pirkkalan panos oli muutenkin suuri, kaikki näyttelyn siirrot ja ripustukset tehtiin talkootyönä.

Yhteistyötä Allan Salon Taidesäätiön kanssa

Yhdistyksellä riitti muutakin talkootyötä. Yhdistys oli saanut toimia yhteistyössä Allan Salon taidesäätiön kanssa toimintansa alusta asti. Allan Salon ateljeesta oli tullut tuttu paikka seminaareille, näyttelyille ja työskentelylle. Vuonna 1995 taideyhdistys teki kirjallisen sopimuksen Allan Salon taidesäätiön ja kunnan kulttuuritoimen kanssa siitä, että saisi käyttöönsä ja huolenpitoonsa Allan Salon ateljeen. Taidesäätiö kunnosti rakennusta 1997 ja talkoissa oli mukana taideyhdistyksen jäseniä. Asia sai julkisuutta myös TV Tampereen ohjelmassa, missä haastateltiin puheenjohtaja Sirkku Saltbackaa .Ateljeerakennuksen kunnossapito ja käyttökustannukset aiheuttivat kuitenkin sen, että yhdistys joutui purkamaan sopimuksen vuoden 1999 alussa. Tästä huolimatta jäsenet saivat vuokrata tiloja vielä 2000-luvullakin.

Pirkkalan Taidekoulu 20 vuotta 1999

Pirkkalan Taidekoulu vietti 20-vuotisjuhlaansa 1999. Kunnanjohtaja sanoi puheessaan muun muassa, että taidekoulusta kiitos kuuluu Pirkkalan Taideyhdistykselle.

Juhlassa myös kerrottiin, että 20 vuoden aikana päättötyön oli tehnyt 223 opiskelijaa ja opiskelemassa oli 65 henkilöä parhaillaan. Yhteistyö yhdistyksen kanssa oli edelleen toimivaa ja rikastuttavaa. Monet taidekoulun käyneistä ovat jatkaneet taiteellista työskentelyään koulussa syntyneissä ryhmissä.

2000-luku

Näyttelyitä 2000

Pirkanmaan taidetoimikunta järjesti 1.triennaalin Tampereen Museokeskus Vapriikissa vuonna 2000. Se oli avoin jurytetty näyttely. Pirkkalan Taideyhdistyksen jäsenistä näyttelyyn pääsi 12 jäsentä.

Kesänäyttelyiden suosio jatkui 2000-luvullakin, niitä järjestettiin sekä jurytettyinä tai sitten kaikki tarjotut teokset salonkimaisella ripustuksella hyväksyen.

Juhlavuosi 2001

Vuosi 2001 oli Pirkkalan Taideyhdistyksen 25.toimintavuosi. Helmikuussa juhlittiin Oiva Meriläisen juryttämällä näyttelyllä. Kesäkuussa osallistuttiin aktiivisesti ensimmäiseen Pirkkalan Valurautataiteen symposiumiin. Syyskuussa tehtiin taidematka Prahaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli noin 300, johtokunta kokenutta ja tottunut tekemään työtä yhdistyksen hyväksi, puheenjohtaja Raimo Haverisella kaikkiaan kuudes puheenjohtajakausi menossa.

Juhlavuoden jälkeisenä vuonna yhdistys sai arvokkaan huomionosoituksen, Pirkkalan kunnan vuoden 2002 kulttuuripalkinnon.

Syysnäyttely Tampereelle 2004

Verkarannasta iloa syksyyn” kirjoitti Pirkkalainen syksyllä 2004. Pirjo Teljon ollessa puheenjohtajana yhdistys teki uuden aluevaltauksen, järjestettiin syysnäyttely Tampereelle Verkarantaan Tammerkosken partaalle. Näyttely sai paljon myönteistä huomiota.

Seuraavaa Pirjon johtamaa vuotta sävytti lähestyvä yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi. Erityisesti päätös koota yhteen 30-vuotinen toiminta julkaisuksi teetti paljon työtä. Kirjoittajaksi lupautui Taija Valkamo ja sai tuekseen historiatoimikunnan, minkä kanssa teki tiiviisti yhteistyötä vuoden ajan. Raimo Haverinen teki kuvien käsittelyn, Ritva Tainio kirjoitti henkilöhaastattelut ja Ulla Toijanniemi toimi sihteerinä.

Taideyhdistys 30 vuotta 2006

Vuoden vaihtuminen toi yhdistykselle uuden puheenjohtajan, Kalevi Sinisalon, joka sai ensi esiintymisensä heti yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa ja näyttelyssä helmikuussa 2006 Pirkkalan kunnantalossa. Juhlajulkaisukin oli valmistunut, Pirkkalan Taideyhdistys ry 30 vuotta Taiteen aikamatkalla 1976-2006.

Pirkankoivun Palvelukeskuksen aloitteesta yhdistys järjesti juhlavuotenaan jäsenilleen mahdollisuuden taiteen lahjoittamiseksi palvelutalon uuden siiven aula- ja huonetiloihin.Runsaasta tarjonnasta työt valitsivat Jaana Ihalainen palvelukeskuksesta ja kuvataiteilija Mikael Härkänen toukokuussa 2006. Valitut teokset liitettiin kunnan kokoelmiin.

SKJL:n jäsenyys ja toimintaa 2007-2008

Kalevi Sinisalo oli puheenjohtajana 2007, kun yhdistys jätti hakemuksen Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton hallitukselle, mikä sitten johti myönteiseen lopputulokseen.

Pidettiin kesänäyttely Vammalan Jaatsissa. Tehtiin elämyksellinen taidematka Markus Salmelan johdolla näyttelyihin Salmelaan, Retrettiin ja Veijo Rönkkösen Fantasiapuistoon Parikkalassa ja ehdittiin vielä kotiin aamuyöllä.

Latvian Ystävät kutsui Pirkkalan taideyhdistyksen pitämään näyttelyn Suomi-viikolla kesäkuussa 2008 Latvian Jurmalaan. Näyttelyä lähti joukko yhdistyksen jäseniä ripustamaan ja juhlallisuuksiin osallistumaan. He veivät pakatut työt mukanaan Latvian Ystävien tilausbussilla. Näyttely oli esillä 11.-30.6.2008.

Näyttelyitä, historiaa ja taidematka 2009-2011

Marja-Liisa Hietalahti aloitti yhdistyksen puheenjohtajana 2009. Samuli Heimonen jurytti vuosinäyttelyn 2009 ja syksyllä hän vielä piti mielenkiintoisen luennon.

Vuosinäyttely 2010 pidettiin Pirkkalan kirjaston uudessa näyttelytilassa, mikä myöhemmin sai nimen Galleria 2. Saman vuoden kesäkuussa Anima Birkalensis -kulttuurijuhlan historiakulkueeseen osallistuttiin pirkkalaistaiteilijoiden Lennu Juvalan, Allan Salon ja Armas Raunion hahmoissa.

Lisäksi yhdistys osallistui juhlaan järjestämällä taidearpajaiset, mihin 20 jäsentä oli lahjoittanut työnsä. Koko tuotto, 2000 euroa, lahjoitettiin Pirkankoivun Palvelukeskuksen asukkaiden virkistystoimintaan.

Lahjoituksen julkistustapahtu iAnimaBircalensis-juhlatorilla. Syyskuussa tehtiin taidematka Pietariin. Matka oli asiantuntijan taideluennolla huolellisesti valmisteltu. Marraskuussa oli sitten Ilonkorjuu -syysnäyttely Nokialla.

Yhdistyksen 35-vuotisjuhlavuosi 2011 toimittiin edelleen Marja-Liisan johdossa. Ensin oli juhlanäyttely Galleria2:ssa, kesänäyttely Rajaton Galleria Saskiassa, mistä valittiin myös työt suunniteltuun Bremenin näyttelyyn.

Bremeniin, näyttelyitä ja taidemessut 2012-2014

Vuonna 2012 Tuija Virta otti puheenjohtajan vastuun. Vuosinäyttely pidettiin Galleria 2:ssa. Kesänäyttely Rajaton ”Grenzenlos” Bremeniin, Suomen konsulaatin tiloihin, toteutui kesäkuussa. Näyttelyyn järjestettiin myös bussimatka jäsenille ja muille näyttelystä kiinnostuneille. Avajaisia pidettiin lämminhenkisinä ja juhlallisina. Seuraava vuosi 2013 jatkui edelleen Tuijan johdolla. Vuosinäyttely ”Idee Fixe ”Galleria 2:ssa. Kesänäyttely ”Enemmän kuin tosi” Nokian Taidetalossa.

Vuoden 2014 vuosinäyttely pidettiin Galleria 2:ssa, juryttäjänä toimi Janne Laine. Kesänäyttely pidettiin Lahdessa Galleria Uuden Kipinän Kulmatilassa kesä-heinäkuussa ja syysnäyttely Haiharan tallissa Tampereella. Osallistuttiin myös Tampereen Taidemessuille Pirkkahallissa. Kesätaidematka tehtiin Taidemuseo Göstaan Mäntässä ja Taide- Art Nuuttilaan Virroilla.

Vuoden lopussa Tuija Virta kirjoitti jäsenlehteen: ” Yhdistys on hyvässä iskussa, budjetti kaksinkertaistunut, uudet kotisivut toimivat, sähköpostiin siirtynyt viestintä, laadukkaat näyttelypaikat, hauskoja matkoja unohtamatta. Tervetuloa vaikuttamaan.

Näyttelyitä ja matka 2015

Uudeksi puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 valittiin Lea Toimela, joka oli toiminut edellisessäkin hallituksessa. Vuosinäyttely Melankolia pidettiin Galleria 2:ssa. Kesänäyttelyn paikkana oli Villa Armas Kangasalan Pikonlinnassa ja syysnäyttely pidettiin Galleria DaDassa Tampereen Pispalassa. Taidematka tehtiin Tallinnaan ja Padiseen. Vuotta sävytti erityisesti seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu erityisesti siksi, että silloin Pirkkalan Taideyhdistys on toiminut 40 vuotta. Syyskokous valitsikin vuoden 2016 puheenjohtajaksi Lea Toimelan.

Pirkkalan Taideyhdistys 40 vuotta 2016

Vuotta 2015 sävytti yhdistyksen tulevan vuoden 2016 toiminnan suunnittelu erityisesti siksi, että silloin Pirkkalan Taideyhdistys tulee toimineeksi 40 vuotta. Syyskokous 2015 valitsi puheenjohtajaksi vuodelle 2016 Lea Toimelan.

Pirkkalan Taideyhdistyksen 40.vuosinäyttely pidettiin Galleria 2:ssa Pirkkalassa 21.2.-10.3.2016 .Näyttelyn avasi puheenjohtaja Lea Toimela,joka kertoi näyttelyyn tarjotuista ja siihen hyväksytyistä töistä.Näyttelyn juryttäjä oli valinnut näyttelystipendin saajaksi Pirjo Salmisen kolmella maalauksellaan

Erityisesti Retrospektiivinen 40-vuotisjuhlanäyttely ”Sadonkorjuu” Voipaalan Taidekeskuksessa 10.6.-28.8.2016 tulee varmaan teettämään paljon työtä, mutta näyttelyä on suunniteltu jo pitkään ja se tulee olemaan todella monien mahdollisuuksien näyttely ja hieno asia. Varmaan kaikille halukkaille jäsenille riittää talkootyötä, olettaisin.

Kun nyt kahlasin 40-vuotisen historian läpi, taas kerran, voin vakuuttaa, että yhteisvoimin on monta kertaa selvitty ja menty taas eteenpäin. Hauskaakin on ollut!

Onnea ja kiitos, Pirkkalan Taideyhdistys! Taija Valkamo

Lähdeteokset: 1976-1986 Pirkkalan Taideyhdistys r.y. 10 vuotta, Taija Valkamo.

Pitkin poikin Pirkkalaa, julkaisija Pirkkalan kunta

1997-Pirkkalan Taidekoulu, Taija Valkamo s.320

-Lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Leena Nikunen s.327

Pirkkalan Taideyhdistys r.y. 30 vuotta, Taiteen aikamatkalla 1976-2006, Taija Vakamo